Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Hình Y79Đ Gặp Gở với Son - September 9, 2007

Gởi các bạn hình chụp ngày Son về 9/2007. Các bạn Y79Đ gặp nhau tại quán Ngọc Sương trên đường Sương Nguyệt Ánh
(Hòang Lan gởi)
Các bạn coi thêm hình tại đây:


Đăng nhận xét