Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Félicitations à Châu et Antoine!

Nhận được tin vui từ xứ Kanguru Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Chúc mừng cho đôi tân hôn Châu&Antoine
Hôm nay nhận được hình ngày vui hôm ấy..
Chia vui cùng bạn Ngân Hà và gia đình 2 họ...