Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Mùa Thu Nơi Đây


Em hỏi anh mùa thu Saigòn
Nắng còn vương vương trên hàng phố vắng
Em hỏi anh mùa thu Saigòn
Nước mắt bây giờ có như mưa tuôn...
(Ngô Thụy Miên)
Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Bạn bè

Hoàng Lan & Tuấn  & Mai- San Jose 4/2014

Minh Tâm, Thu Ba, Tuấn & Mai tại San Jose- 10/2014 
Thu Ba lên thăm Seattle -  8/2014