Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Những tấm hình xưa (tiếp tục)

Tiếp tục...Thu Ba vừa gởi những tấm hình thời xa xưa, khoảng 1986...

(Photo courtesy of Thu Ba)Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Những tấm hình xưa

Thu Ba vừa gởi những tấm hình thời xa xưa, khoảng 1986...
Các bạn nhận ra ai thì cho biết nhé
(Photo courtesy of Thu Ba)