Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Lớp Y79Đ Chia buồn cùng bạn Tuấn Mai


Nhận được tin buồn từ San Jose, em trai của bạn Nguyễn Hoàng Tuấn là 

Anh Nguyễn Hoàng Sơn 

đã qua đời trong một tai nạn ngày 18/8/2014 tại San Jose.

Lớp Y79Đ thành thật chia buồn với Tuấn Mai và gia đình. 
Cầu xin cho hương hồn Nguyễn Hoàng Sơn  mau về cỏi niết bàn.


Nguyễn Hoàng Sơn
Pháp danh Liễu Nghiệp
1963-2014