Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Hình Vũng Tàu 8/2009

Hôm nay nói chuyện với Mỹ Hạnh, sực nhớ những tấm hình các bạn đi Vũng Tàu hồi tháng 8, 2009.
Post lên cho các bạn cùng xem nhé.Coi album hình ở đây: