Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Mỹ Phương đang chuẩn bị làm xui các bạn ơi.
Mỹ Phương thân mời các bạn đến chia vui nhé, cho Mỹ Phuơng địa chỉ gởi thiệp đến từng bạn nhé.
 Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Lớp Y79Đ Chia Buồn cùng chị HươngNhận được tin buồn từ Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thân phụ của chị Đoàn thị Tuyết Hương

HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ CHIẾU 

đã viên tịch vào lúc 06 giờ 50, ngày 26 tháng 6 năm Quý Tỵ (thứ Sáu, ngày 02/8/2013) 
tại Chùa Đại Hạnh, Quận 3.

Bạn bè lớp Y79Đ xin thành thật chia buồn cùng gia đình chị Hương.
Cầu xin Hòa Thượng ở cỏi niết bàn cầu nguyện cho chúng ta những người còn ở lại thế gian này

Thành Kính Phân Ưu

Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu
tự Nhựt Viên
thế danh Đoàn Văn Ngàn 
Trụ thế: 76 năm, Hạ lạp: 56 năm.