Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Lớp Y79Đ Chia buồn cùng bạn Thu BaNhận được tin buồn từ Houston, USA 
Thân phụ của bạn Thu Ba

Cụ TÔ VĂN ĐỜI 

Đã qua đời lúc 17:10 ngày 20/01/14 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 89 tuổi

Lớp Y79Đ thành thật chia buồn cùng Thu Ba và gia đình. 
Xin cầu nguyện nhiều cho hương hồn của cụ.

Thành Kính Phân Ưu

Cụ TÔ VĂN ĐỜI
1926-2014

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Chúc Mừng Năm Mới

Gia đình Tuấn, Nga, Hưng ...Tuấn làm video