Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Những Con Người Tại Phòng Khám Từ Tâm

Vẫn còn dư âm cuộc họp mặt ý nghĩa hôm nào. Hôm nay rảnh rổi làm video hình này gởi các bạn xem.

Đăng nhận xét