Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Nha Trang Hè 1982 - Hồ Cá Trí Nguyên & Bải Sạn

Thuê tàu qua hồ cá Trí Nguyên từ Cầu Đá

"lênh đênh biển cả"

Hồ cá Trí Nguyên

"ngắm cá"
Hình như đây là nhà hàng quốc doanh thì phải
không có nước hay thức ăn thường

Chỉ có "see food" :)~~

Tắm biển Bải Sạn
Dân Y79 lố nhố phía Bải Sạn

Đăng nhận xét