Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Lớp Y79Đ Chia buồn cùng bạn Mỹ
Nhận được tin buồn từ Việt Nam
Thân mẫu của bạn Trần Ngọc Mỹ 
đã qua đời ngày 8 tháng 7 năm 2015
Lễ Động quan : 6g30 thứ bảy 11/7


Lớp Y79Đ thành thật chia buồn với Mỹ và gia đình.