Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

đến các bạn y 79đ

Thấy tên anh Minh ( Lâm Anh Minh ) trên địa chỉ tui mừng quá vì lâu
rồi không gặp ( mới > 30 năm hè)
Anh minh biết ai không ? tui nè
Hồng Nga vừa thông báo hội ngộ lớp, cố gắng sắp xếp đi chơi nhé anh Minh,
Ụa, anh Minh là BS gì vậy ?
Chương trình của Nga đứa ra ta không có ý kiến gì chỉ chờ ngày đi thôi!
Chúc các bạn vui, phẻ.
Nga ơi! ta không giỏi vi tính, hỏng biết gửi tin có tới không