Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Y79Đ gặp gở 21/12/2009

Gởi các bạn vài hình ảnh Y79Đ gặp gở tại nhà hàng Nam An, 21/12/2009
Lần gặp gở này có nhiều khuôn mặt quen thuộc ngày xưa. Trong hình ngòai những bạn vẫn thường gặp, lần này tổ 30 còn có Phi Oanh, Tuyết Hương, Sao Mai; tổ 28 có chị Thu Hương; tổ 27 có Nguyễn Đức Dũng.
Các bạn có nhận ra hết không?Hình Nga gởi
Đăng nhận xét