Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Video Hội Ngộ Y79Đ - Phần 1 - Hưng

Trong khi chờ Video của Ngọ, mình post phần 1 lên trước nhé. Có giờ sẽ làm tiếp phần 2...:)

Đăng nhận xét