Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Thăm Nhau

Gia đình Hưng từ Seattle về thăm San Jose ghé thăm gua đình Tuấn.
Hai gia đình chụp trước nhà Tuấn 27/12/2011

Từ trái qua phải: Diễm, Hưng, Khánh-Linh, Trà Mi, Mai, Vũ, Tuấn, Quân