Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Ngân Hà hôm nay

Đây không phải giải Ngân Hà trên bầu trời bao la, cũng chẳng phải sông Ngân Hà mà ông trời một lần vì thương xót cho cuộc tình đẩm lệ mà đem cả dòng sông lên trời trong chuyện cổ tích, mà là  Ngân Hà bằng xương bằng thịt đàng hoàng của tổ 30 lớp Y79Đ ngày xưa đó.

Sao bao năm gác kiếm ẩn dật xứ Kanguroo, Ngân-Hà tái xuất giang hồ với 2 đệ tử trung thành, Châu và Ngọc.