Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Sexiest man, circa '80


Trên trời dưới đá, giửa là ta
 "Trời đất sinh ra giửa một chòm" (câu này của Hồ Xuân Hương :)

Tuột hết ra rồi ôi khoan khóai
"Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm" (câu này cũng của Hồ Xuân Hương :)

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Nha Trang 1982

Vừa xuống tàu. Ga xe lửa Nha Trang, 8/1982


Hình chụp trước ngôi trường ở trọ- 8/1982
(nay là Trung Học Trưng Vương trên đường Lý Quốc Sự)

Chụp tại Hòn Chồng, từ phía Bải Dương, 8/1982