Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Lễ Macchabee - ĐHYD



Hôm nay về lại trường xưa để dự lễ Macchabee. Nhanh thật , mới ngày nào, mình mới vô trường, bây giờ đã về hưu. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, mình vẫn rất yêu trường của mình, dù đã phải học hành rất khổ cực, trong hoàn cảnh đói kém..




Lễ Macchabee: buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm và cảm động,với ý nghĩa: xin cám ơn tất cả những vị đã hiến xác vì khoa học, tất cả các sinh viên y khoa sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành Bác sĩ giỏi thì sự hy sinh này mới có ý nghĩa.
(Photo courtesy: Lệ Nga)