Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Lien lac- Updated 8/2012

Điện Thọai
Email
NGUYỄN VĂN SON
714-609-4956
nson15@yahoo.com
NGUYỄN THỊ KIM DUNG
090-886-0161
dungnguyen0202@gmail.com
NHỮ THỊ HOA
090-337-9566
drnhuhoa@yahoo.com
PHAN THỊ MINH TÂM
090-336-3352
ptmtam@gmail.com 
TRẦN KIM PHƯƠNG
095-886-3124


TRẦN THÀNH KIÊN


ktcaolanh@gmail.com
LÊ VĂN HOÀNG
098-236-7427
38768404 H
Kinglab2018@yahoo.com.vn
VÕ MINH DŨNGBÙI VĂN KHUÊ
090-827-2743


NGUYỄN HÒANG TUẤN
408-476-2241
tuannguyen2001@gmail.com
TỔ 26
Điện Thọai
Email
ĐẶNG THỊ MINH YẾN
091-365-7838
Sherlly_122000@yahoo.com
PHẠM THỊ NGỌC DIỆP
090-828-9335
Diep145@gmail.com
TRẦN NGỌC MỸ
090-888-8189
tranngocmy79@yahoo.com
NGUYỄN THỊ HIẾU HOÀ
128-538-2051


NGUYỄN VĂN THÁI
090-370-1955
thainguyenvan@yahoo.com

PHẠM HOÀNG DIỆU
091-886-4561TRẦN VĂN THẠCH
091-374-5929


NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
NGUYỄN VĂN THÀNH
091-372-6911


TỔ 27
Điện Thọai
Email
TÔ THỊ THU BA
713-269-0011 C
281-282-0184 H
tothuba@yahoo.com
ĐẶNG THỊ THUÝ ANH
090-811-2355
khiemanhnguyen@yahoo.com.au
NGUYỄN HOÀNG YẾN
091-375-0001


NGUYỄN THỊ THU HÀ
090-669-8408


HỒ THỊ THU HẢI
090-702-6590

hothithuhai@gmail.com
LÊ HỮU SINH
090-941-6276
sinhle2005@yahoo.com
VÕ LƯƠNG NGỌC
NGUYỄN ĐỨC DŨNG
091-961-1108
lucky314@hcm.fpt.vn 
BÙI THỊ MỸ HẠNH
090-382-9345
hanhchipdr@yahoo.com
CAO THẾ MINH
TỔ 28
Điện Thọai
Email
SAO MAI
090-812-2076
ttsaomai25@yahoo.com
TRƯƠNG XUÂN TÙNG
091-393-2437
Tung_truongxuan@yahoo.com

LÊ THỊ TUYẾT MAI
NGÔ THỊ NGỌC TRINH
090-370-5374
ntntrinh@yahoo.com
HOÀNG QUỐC TUẤN
NGUYỄN VĂN THANH
PHẠM NGỌC CHẤT
091-363-3132


HUỲNH ĐỨC HOÀNG
090-886-0162
hoangminhemail@yahoo.com
PHAN THỊ THU HƯƠNG
091-737483


HUỲNH THỊ THU THUỶ
090-384-8984


LÊ THỊ THANH HƯƠNG
091-834-8626
thanhhuong1062@gmail.com
TỔ 29
Điện Thọai
Email
NGUYỄN PHI NGỌ
098-671-7272
ngovungtau@gmail.com
ngoleloihosp@yahoo.com
HUỲNH THI NGỌC LOAN
090-914-2844
ngloan60@yahoo.com.vn
LÊ THÀNH THỴN
090-333-9514
iwanttoeatpancake@gmail.com
VÕ THỊ HOÀNG LAN
091-812-0990
Vinhlan04@yahoo.com
NGUYỄN PHAN HƯNG
425-204-7945 H 425-260-8480 C
hungpng@yahoo.com
ĐINH VIẾT THANH
091-360-6373


NGUYỄN TRẦN MỸ PHƯƠNG
090-397-7575
0838621906 H
my_phuong1959@yahoo.com 
BÙI THỊ HỒNG NGA
091-392-3479
buithihonga@yahoo.com
TRẦN THỊ TUYẾT MAI
090-889-0155
trannh_mai@yahoo.com.vn
LÂM ANH MINH
090-974-7960
minh4461@yahoo.com
TỔ 30
Điện Thọai
Email
PHAN TẤN LỘC
NGUYỄN THỊ LỆ NGA
090-393-6945
ngahaile@gmail.com
TRƯƠNG CÔNG MỘNG
091-843-0901
072-382-3849


TRẦN XUÂN ĐÀI
091-828-1164
tranxuandai@yahoo.com
LÊ THỊ NGÂN HÀ


hangan@smfootscray.catholic.edu.au

ĐOÀN THỊ TUYẾT HƯƠNG
090-397-2027
huongsnow@yahoo.com.vn
TRẦN THỊ LANG
CAO THỊ PHI OANH
090-330-5478
caothiphioanh@yahoo.com.vn
TRẦN THI KIM CÚC
091-312-5663
cucytebt@gmail.com
Đăng nhận xét