Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Những tấm hình xưa (tiếp tục)

Tiếp tục...Thu Ba vừa gởi những tấm hình thời xa xưa, khoảng 1986...

(Photo courtesy of Thu Ba)Đăng nhận xét