Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Tuan's pictures


Các bạn,
Gởi các bạn một vài hình của Tuấn và gia đình( khá mới).Hình gia đình Tuấn chụp ở Vũng Tàu 2007.
(Vũ, Trà Mi, Tuấn, Quỳnh Mai )
Tuấn
Đăng nhận xét