Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Tim tre lac

Các bạn ở nước ngoài có ai thấy Võ Lương Ngọc ở đâu không? "Ngọc mập" tổ 27 của mình đó.
Chỉ có mình và nó trong lớp là vào bộ môn lao thôi. Sau đó chàng đi định cư Canada rồi tuyệt tích giang hồ đến nay.
Có ai thấy xin chỉ dùm. Đa tạ.
Đăng nhận xét