Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Nha Trang Hè 1982

Tiếp tục gởi các bạn hình chụp ở Nha Trang mùa hè 1982


Đăng nhận xét