Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Hello Dũng

Bây giờ mới biết Dũng có biệt danh "giang hồ" hay như vậy!
Nhưng mình vẫn không biết email của Dũng (nên phải mượn blog hỏi đây, vì chắc Dũng không để ý tới "tin nhắn" nho nhỏ bên trái đâu phải không?
Dũng cho mình biết email của Dũng và những bạn bè Dũng biết nhé. Dũng có thể click on Thông Tin Liên Lạc<http://dhyd.blogspot.com/2008/01/lien-lac.html> ở dưới Y79Đ Phone and Email Address để tìm email bạn bè tụi mình hiện có.
Cảm ơn Dũng đả chia xẻ nhen.
Hẹn sau
hưng
Đăng nhận xét