Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Hình Y79Đ Gặp Gở với Kiên- June 29, 2008

Gởi các bạn hình chụp ngày Kiên về thăm. Các bạn Y79Đ gặp nhau tại quán Nhà Xưa trên đuờng Nguyễn Trãi.
(Hòang Lan gởi)

Từ trái sang phải ( Đứng): Hòang, Đài, Chữ Việt Triều (lớp nha, đứng sau Đài), Thu Hà, Tuyết Hương, Nhữ Hoa, Minh Tâm, Hiếu Hòa, Trinh, Mỹ Hạnh, Dung, Diệp, Hòang Lan, Kiên, Mỹ, Mỹ Phương (Ngồi): Thạch, Minh


Xin coi thêm hình ở album này:

Đăng nhận xét