Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Hình Xưa

Gởi các bạn hai tấm hình thời bao cấp. Một tấm chụp bên cạnh đại giảng đường. Tấm kia các người đẹp Y79Đ chụp ở đâu, ai còn nhớ?

Ngọc Loan gởi
Đăng nhận xét