Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Nha Trang 1982

Vừa xuống tàu. Ga xe lửa Nha Trang, 8/1982


Hình chụp trước ngôi trường ở trọ- 8/1982
(nay là Trung Học Trưng Vương trên đường Lý Quốc Sự)

Chụp tại Hòn Chồng, từ phía Bải Dương, 8/1982

Đăng nhận xét