Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Sexiest man, circa '80


Trên trời dưới đá, giửa là ta
 "Trời đất sinh ra giửa một chòm" (câu này của Hồ Xuân Hương :)

Tuột hết ra rồi ôi khoan khóai
"Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm" (câu này cũng của Hồ Xuân Hương :)

Đăng nhận xét