Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

mấy ông nội nầy

Hay lém Hưng viết tiếp đi ,mọi người đang chờ ,
" Chời "nhìn lại hình thấy tui và mấy ông nội nầy ....già mịa nó rùi huhu chắc phải dùng sản phẩm Botulinum Toxin  chích toàn thân quá à .Riêng tui còn cái bụng nữa "chời "(nhìn lại mình đời bỗng xanh rêu)       Lâm Anh Minh ........cùng mấy ông già [ trước ].khi đi ....xả sau một chuyến đi dài ( nhìn mặt)
     đầy ...căng thẻn

               và [sau] khi đi hihi nhìn mặt bớt .....ngu 


   

                        Ngày xưa trong 'đém' xuân xanh í 
                          Bốn kẻ ra trường ...dính gây mê Đăng nhận xét