Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Chúc mừng cô dâu chú rể Bích Trâm & Hoan Châu

Bạn bè Y79Đ chung vui với gia đình Minh Tâm; chúc mừng cô dâu chú rể Bích Trâm & Hoan ChâuTừ trái sang: Ngọc Mỹ, Mỹ Phương, anh Minh, anh Nghiệp & Minh Tâm, Bích Trâm&Hoan Châu (???) Sao Mai, Hoàng Lan, Hồng Nga, Diệp, Kim Dung, anh Thành, anh Hoàng.
(Hình: Lâm Anh Minh)


(hình: Hồng Nga)

(hình: Hồng Nga)
(hình: Hoàng Lan)
(hình: Hoàng Lan)
(hình: Lệ Nga)

(hình: Hồng Nga)
Đăng nhận xét