Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Khuôn Viên Đại Học - 2013

Gởi lại các bạn những hình ảnh khuôn viện đại học ngày hôm nay, để nhớ lại ngày xưa...một thời bao cấp
Đăng nhận xét