Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Hành Lang Đại Học - 2013

các bạn còn nhớ tụi mình hay làm gì thời đi học ở hành lang trong hình cuối cùng không? Tiếp tục gởi.... hành lang quen thuộc, một thời ngũ tấm ni lông :)


Đăng nhận xét