Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Thương Tiếc Bạn Huỳnh Đức Hoàng


Xin chào mọi người ở lại
Tôi ra đi, vĩnh viễn cuộc đời

Xin chào tạm biệt mọi người
Tôi ra đi, lìa xa trần thế

Xin chào mọi người ở lại
Bao nhiêu năm chung bước đường trần

**
 
Hình: Son, Tuấn, Kiên, Hưng
Nhạc: Schindler´s List - John WilliamsĐăng nhận xét