Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Lớp Y79Đ Chia buồn cùng bạn Mỹ Phương

.
.Nhận được tin buồn từ Sài Gòn Việt Nam

Thân mẫu của bạn Nguyễn Trần Mỹ Phương
Cụ Bà Trần Thị Tư
đã qua đời lúc 10 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2015

 Bạn bè  Y79Đ thành thật chia buồn với Mỹ Phương và gia đình.Đăng nhận xét