Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Hình ảnh "Tiền Hội Ngộ 35 Năm" - Liên hoan 1983

Chị Yến mới post lên Facebook nhiều tấm hình xưa, gởi lại các bạn.

Liên hoan cuối năm Y4 của tổ 27 ở nhà Thu Ba -1983
Đăng nhận xét