Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Hình ảnh "Tiền Hội Ngộ 35 Năm" - Núi Bửu Long Biên Hòa 1980


Chị Yến mới post lên Facebook nhiều tấm hình xưa...gởi lại tất cả các bạn.Đăng nhận xét