Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Hình Tổ 25 - BV Chợ Quán 1983

Hôm rồi tìm được tấm hình củ, có lẽ chụp năm thứ 4
Người chụp là LÊ HỮU SINH, BV Chợ Quán
Lý do mọi người cười nghiêng ngã là Sinh quên open lens cover.
Thân
Trần Thành Kiên
Đăng nhận xét