Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Giấy Phép Nghỉ Hè

Gởi các bạn Viết Thanh, Tấn Lộc, Ánh Tuyết giấy phép nghỉ hè chưa xài, vẫn còn giá trị
Bạn nào muốn về thăm gia đình phải qua hiệu bộ xin giấy nghỉ phép.
Giấy này có thể dùng để mua vé xe giá chính thức, đăng ký tạm trú với gia đình
(Ngọc Loan gởi)
Đăng nhận xét