Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Gặp Gở với Kiên

Gởi các bạn Y79Đ:
Tấm này chụp ngày 3/3/2010 lúc anh Kiên về nước. Vì họp mặt đột xuất nên Kim Dung (tổ 25) không thông báo các bạn kịp, chỉ có ít bạn biết.
Thanh Hương


Từ trái sang phải:
(đứng) Minh Tâm, Thanh Hương, Kim Dung
(ngồi) Nhữ Hoa, Trinh, Hòang, Kiên, Hòang

Đăng nhận xét