Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Cảm ơn Mỹ Hạnh

Cảm ơn Mỹ Hạnh đả gởi hình lên blog nhé. Mình thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc lắm, nhưng không nhớ hết tên.
Những hình chụp ở Đà Lạt với lớp khác phải không?
Còn tấm hình tổ 27 có: Sinh, Thu Ba, Thúy Anh, Ngọc, Mỹ Hạnh, Đức Dũng, Thế Minh. 2 bạn gái còn lại là ai mình không nhớ là Hòang yến, Thu Hà, hay Thu Hải??
Đăng nhận xét