Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Long An

Hình các bạn ghé nhà Ngọc Loan chơi sau khi tốt nghiệp

Kim Dung, Đức Dũng, Mỹ Hạnh, Ngọc Loan

Chất, bạn Chất, Kim Dung, Hòang

Dịp về thăm nhà Kiên
Kiên, Thỵn, Ngọc Loan, Thành
Chất, bạn gái Chất, Dũng, Mỹ Hạnh, Ngọc Loan, Kim Dung, Hòang

Ngọc Loan gởi
Đăng nhận xét