Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Dalat

Co ai nho ten nhung ban trong hinh chup o Dalat nay khong? Chup nam nao nhi? Y4, Y5? 84 hay 85?


Ngọc Loan gởi
Đăng nhận xét