Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Chùa Bửu Long, Biên Hòa 1982

Hình này chụp dịp lớp đi chơi núi Bửu Long Biên Hòa năm 1982 thì phải
Có ai nhận ra hết bạn bè trong hình không?
Lộc-(ai đang chụp hình)-Thanh - Ngọc Loan,-Thỵn, Yến, Dũng


Ngọc Loan gởi
Đăng nhận xét