Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Sổ Y Bạ

Các bạn còn nhớ cái sổ y bạ này không nhỉ? Mình không biết sổ của các bạn ra sao, sổ của mình thì như thế này đây. Mình xài lọai vở tốt nhất có thể mua lúc ấy, hoặc là vở hiệu Nguyễn Huệ, hoặc là vở này. Lật bìa vở vô trong, nắn nót viết cho đẹp, cho "đàng hòang" một chút. Xong tìm một tấm hình "kha khá" "sạch sẽ "dán vào. Hình dán trong sổ y bạ của mình là hình từ hổi lớp 8 năm 1975. Mình không có sẳn hình chụp "chân dung" nên dán lấy dán đại cho gọi là có. Chẳng có ai thắc mắc gì hết. Lúc đó hình ảnh quả thật hiếm hoi quá, có thắc mắc cũng không biết moi đâu ra hình để dán nửa, phải không?

Xong xuôi mọi thứ tìm anh Khuê lấy chử ký, rồi tới BS Minh Đức, xong đem qua hiệu bộ, bây giờ là BV Đại Học Y, chổ Thu Ba làm ngày xưa, cho anh (hay ông nhỉ?) Nguyễn Trước ký và đóng mộc. Thế là xong . Xin khám bịnh, nhổ răng, lấy thuốc...xuyên tâm liên xối xả :)

Đăng nhận xét