Thứ Tư, 21 tháng 11, 2007

Seattle , summer 2007

Vài tấm hình Hưng đang "chiêu đãi" bạn, dịp Hồng Nga qua thăm Seattle hè 2007. Mong sẽ có dịp đón tiếp các bạn nhé

Trổ tài... anh nuôi


Vợ chồng Hưng- Diễm, và Hồng Nga- Nghĩa trên "đỉnh sương mù" - Núi Mt Rainier, Seattle


Núi Mt Rainier, Seattle

Thư Viện Suzallo - Trường University of Washington, Seattle
Đăng nhận xét