Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Mô Phôi Học

Các bạn còn nhớ môn học này không nhỉ? Cặm cụi vẻ hình, tô màu như học sinh tiểu học các bạn nhỉ. Nghỉ lại sao lúc đó thô sơ cực khổ quá...
Đăng nhận xét