Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Scanned Pictures from 12, 1997

Gởi các bạn thêm một số hình chụp tháng 12, 1997

"lục nam tam nữ"
Lâm Anh Minh-Lê Hữu Sinh-Nguyễn Phan Hưng-Bùi thị Hồng Nga-Hùynh thị Ngọc Loan-Mỹ Phương- Thỵn-Đinh Viết Thanh- Trần Xuân Đài.


Cheers, bottom up :-)


Đăng nhận xét