Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

DHYD From space


Các bạn có nhận ra trường ngày xưa không? Hình trường DHYD from Google Earth.
Đăng nhận xét