Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Chào các bạnEmail của Đài làm mình giật mình. Con cái tụi mình đang ở tuổi đại học cả rồi…
Tháng 9 năm 1979, tụi mình cũng mừng rở bước vào cổng trường y. Bảng hiệu đỏ trên áo, nửa mắc cở e dè, nửa hảnh diện. Mấy ai lọt vào được trường Y!
Bảng đỏ chứ không phải bảng xanh à nhe.

Bây giờ chợt thấy mình già, và nhớ những ngày xưa quá…
Bây giờ bạn bè mỗi đứa một số phận, một gia đình, một cuộc sống. Sẽ không bao giờ có lại những xúx cảm ngày xưa nửa.
Vậy ai có gì cứ tạm gởi lại đây nhé. Mong thấy lại được hình ảnh ngày xưa.
Hưng- Tổ 29 Y79D

1 nhận xét:

hung nói...

Không biết làm sao mình có đuợc huy hiệu này. Hình như trường phát trong ngày đầu tiên họp ở đại giảng đuờng, hay mình phải mua ngòai chợ nhỉ?
Quên cả rồi, chỉ biết mình giử nó từ dạo ấy