Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Chào các bạnEmail của Đài làm mình giật mình. Con cái tụi mình đang ở tuổi đại học cả rồi…
Tháng 9 năm 1979, tụi mình cũng mừng rở bước vào cổng trường y. Bảng hiệu đỏ trên áo, nửa mắc cở e dè, nửa hảnh diện. Mấy ai lọt vào được trường Y!
Bảng đỏ chứ không phải bảng xanh à nhe.

Bây giờ chợt thấy mình già, và nhớ những ngày xưa quá…
Bây giờ bạn bè mỗi đứa một số phận, một gia đình, một cuộc sống. Sẽ không bao giờ có lại những xúx cảm ngày xưa nửa.
Vậy ai có gì cứ tạm gởi lại đây nhé. Mong thấy lại được hình ảnh ngày xưa.
Hưng- Tổ 29 Y79D
Đăng nhận xét