Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Bạn bè Y79Đ

Ngày nhà giáo Việt Nam, lớp Y79Đ có những khuôn mặt hãnh diện:

 Phó Giáo Sư ĐHYD Hoàng Lan - trường ĐHYD

Huy chương " Vì Sự Nghiệp Giáo Dục" Sao Mai -Trường ĐHYD

Đăng nhận xét